Eksperimenti


su presjek nekolicine različitih istraživanja grafičkih postupaka i pripreme predložaka tokom vikend susreta u podrumu Treće ruke. Istraživanja nastaju kroz saradnje/druženja sa prijateljima Treće ruke i rezultati se štampaju u malim tiražima.

no#3
Cijanotipije w/ Tina Gvozdenović
skupljamo optimalnu količinu UV zračenja za cijanotipiju

no#2
Ranim jutrima, vedrim noćima
w/ Denis Ćupić i Ana Aleksić

iscrtavanje na pausu i grataž, gradijent boja

no#1
Printing i karaoke evenings w/ Natalija Vujošević
nasnimavanje i improptu kolažiranje na situ, preklapanje štampe